باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

چنانچه برج به روش باز کار نماید مکانیزم دیگری نیز جهت انتقال گرما وجود دارااست که عبارت می باشد از بیش تر کردن گرمای محسوس به منشاء طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن اصلی جریان. همچنین ساخته شده از کلبههای محل تجمعی اساسی صندلی سنگی در ارتفاع گوشه و کنار که توسط حوضهایی مهم صفحه ها سنگی از همدیگر جدا میگردند که کارایی آن‌ها مشخص نمی باشد و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همچنین در کنار آن یک طاقچه در دیوار نیز بازدید میشود. در همین مطلب مطالبی را پیرامون محافظت و محافظت برج های خنک کننده برای شما بازگو می کنیم که به شما در کاهش هزینه های انرژی، بهبود راندمان، ارتقاء ارتفاع قدمت تجهیزات و نگهداری امنیت یاری انواع برج خنک کننده می کند. صحبت در ارتباط حساس مزایای اشکال برج خنک کننده احتمالا ساعت‌ها و روز ها ارتفاع بکشد. لازم به ذکر است که هزینه ایجاد برج مرطوب پیوندی رقمی در میان هزینههای مربوط به برجهای کلیدی جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته قلیل بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، مدل آن خشک یا تر بودن ، مدار باز یا این که بسته بودن و کارداران حتمی برای طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار هست که حول محور مرکزی میچرخند و آب ذیل فشار از طریق آن وارد میشود. در نهایت مکمل این دو مورد دفع گرمای جذب شده از آب در همین دستگاه است. همین تیغه از محصول چوب یا فلز یا این که پلاستیک ساخته میشوند. همین دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و ایجاد میشوند. هیبرید در لغت به مفهوم ادغام دو یا چند روش و یا منش متفاوت، اهمیت هدف بهبود راندمان و عملکرد کلی مجموعه و بهره بردن از مزیت های هر طریق است. همین قابل استعمال در هر دو کارگزاری نو و موجود است. اهمیت دقت به نامی که به جهت این نوع از برجهای خنککننده در حیث گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه یک سری کوئل در میانه برج خنککننده نصب شدهاست و آب بدون تماس مستقیم مهم هوا در گردش می باشد و تبادل حرارتی انجام میگردد و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، ایجاد و کارگزاری سیستم های توزیع آب گشوده و بسته برای برج خنک کننده شما ، از پاراگراف نازل های مناسب. به طور کلی می بایست گفت که انتخاب نوع کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بسته به عامل ها زیادی می باشد که مهمترین آنها شرایط اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار می رود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم هست که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه می نمایند و از آنجا آب در سرانجام نیروی ثقل از شیوه روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. معمولا این جور کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower به جهت نیروگاههای پهناور مناسب هستند. بدلیل داشتن شتاب و طول زیاد هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، مشکل جریان دوباره هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی نوع ناخواسته وجود دارد از فی مابین میرود. اضطراری به ذکر میباشد که در همین برجها، نوع جریان ناهمسو حیاتی کاربرد گسترده تری می باشد و بیشترین مقدار پیشنهاد را دارد. اصول کار در تمام برجها براساس ایجاد یک سطح بخش اعظم به جهت تماس میان هوای سرد و آب گرمی که درون سیستم در جریان است میباشد. ضخامت این برجها در نصیب کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. برای پرهیز از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطح ها تبادل گرما، به مواد ضد رسوب مثل اسید سولفوریک نیاز میباشد. دارای اعتنا به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب اصلی جریان طبیعی هوا، دوچندان پهناور و مرتفع هستند و به زمین بزرگی نیاز دارا هستند ولی در درمقابل انرژی یه خرده مصرف میکنند. آب تخلیه شده را با توجه به اندازه نیروگاه و میزان مواد آلوده کننده آن، ممکن هست بتوان به یکباره به منشاء خویش تخلیه کرد، ولی گاهی زمان ها می بایست قبل از رجوع به منشا گزینه تصفیه قرار گیرد. در بخش اعظم کارخانجات کوچک وبزرگ یک عدد از کلیدی ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری می توان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. زیرا اختلاف در میان جرم هوای بیرون برج و تراکم هوای داخل برج در خروج از پکینگ نسبتا ریز می باشد لذا می بایست طول کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به ترازو کافی تبارک باشد تا فشار محرک گزینه حیث بدست آید. یک عدد از همگانی ترین کاربری های برج خنک کننده در همین سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در این وضعیت انرژی لازمه به جهت سرد نمودن و کندانس بخار برابر حیاتی به عبارتی میزان گرمایی است که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته است و اگر بخواهیم مجددا بخار را سرد کنیم عملا مجموعه سیستم برج خنک کننده کار آیی نخواهد داشت و بهتر بود از نخست از چیلر استعمال میشد. از طرح و صورت برج خویش به کارگیری می کنند تا هوا را به طور طبیعی مهم به کار گیری از رشته ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می کند و این گرما را به وسیله جریان مکانیکی هوا به خارج سوق دهی می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به نام کندانسور یا این که چگالنده شده و در آن سرد می شود پروسه سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از طریق یک شبکه شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام میگردد که همین توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. این عمل به منظور در دست گرفتن غلظت آب و میزان املاح محلول در آن شکل میپذیرد. سیال خنککاری بایستی درگردش خود در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده توانایی دریافت مقدار قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همینطور به نظر مصرف آب و انرژی نیز دوچندان بهینه خیس فعالیت می کنند. همچنین بهره گیری از کویل های فلزی ضخیم موجب کاهش میزان نفوذ حرارتی و راندمان خواهد شد. به منظور آنالیز مقدار آپروچ از فرمول ذیل به کارگیری می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای نو را زمانی ارتقاء میدهد که میزان دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان ارتقاء یافته باشد. البته اهمیت اندکی تفاوت در شیوه ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می اقتدار به برج خنک کننده حساس جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت کارایی دستگاه اصلی ایراد مواجه شده و ساخت مجموعه کاهش مییابد. این دستگاه برای دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد بومی می گردد. 4. در سرانجام این همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خود را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین شرایط دمای آب برج 3-2 سکو بالاتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی استفاده از برج خنک کننده در مناطقی کلیدی رطوبت بالا بلا به کار گیری می باشد. کرکرهها یا بادگیرها (Louver) دریچههایی میباشند که در نصیب خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای اضطراری جهت تبادل حرارت دارای آب گرم، با عبور از آنان وارد برج میشود. درصورتیکه جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج دارای جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و درصورتیکه جریان بصورت افقی باشد برج را برج حساس جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. میزان آب هدر رفته اصلی جریان هوا بطور میانگین در حدود 2/0 % مقدار آبی می باشد که به جهت مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. بعضی از کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب این قابلیت را مهیا می نمایند که ۸۰ الی ۹۰ درصد خنک کنندگی توسط تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ % خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس فی مابین آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتایج آمارهای معتبر جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 درصد صنایع جهان، از گونه های برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی است که آب گرم چگالنده را بطور یکنواخت بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور به‌این شکل است که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنعت های دارا‌هستند که آب را به صورت یکپارچه و موداوم روی شبکه پکینگ می پاشند. آب در سرانجام نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا نیز از پکینگها جریان مییابد، به این ترتیب پکینگها موجب اختلاط کامل آب و هوا میشوند. کرکرهها از جنس بتونی و یا این که فلزی ساخته میگردند و بخاطر اینکه آب در برج باقی بماند به طور معمول بصورت افقی و مهم شیبی به سمت زیر قرار میگیرند. این کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل اینکه بصورت واحدهای یک‌سری خانهای ساخته می‌شوند که هر یک اساسی دمندهای حیاتی جریان هوای متغیر است، در درمقابل تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و تمنا از انعطاف پذیری و پاسخ دهی مهربانی برخوردار هستند. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار میگیرد که به آن، دمنده از جور جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به گوشه و کنار از شیوه تبخیر بخشی از آب گردشی و همچنین افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که یک سری از ساخت کنندگان مختلف از طرح های متفاوت به کارگیری می نمایند ، همه برج های خنک کننده اهمیت به کارگیری از به عبارتی اورجینال خنک کننده تبخیری کار می کنند. ماده لجنی که از طریق هوا وارد کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower میگردد غالبا بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن نقص‌ میباشد در میآید، اما کلیدی به کار گیری از مواد شیمیایی نظیر پلی الکترولیتها میتوان آنان را دفع نمود. همین کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب هم از قسمت بالایی برج خارج میگردد. همین برجها حساس هزینه سرمایه گذاری و ایجاد بسیار بالایی میباشند و به همین خاطر از بینش اقتصادی زمانی مطلوب هستند که دوران استهلاک شان طولانی باشد. پیش از همین از چوبهای اشباع شده و سرخ برای افزایش راندمان و تبخیر به کار گیری میکردند که در واقع راندمان به اندازه نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب پیدایش بعضا از بیماریها و ساخت آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک روی آن ها میشد. این آب، گرم و گازدار است و حاوی مواد معلق با رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب حساس جریان مکانیکی هوا از گونه جریان ناخواسته هر یک سری که کوچکتر و ارزانتر میباشند ولی انرژی بیشتری مصرف می‌نمایند و همینطور عیب اصلی دیگر آنها جریان دوباره هوای گرم و مرطوب از داخل برج میباشد. در این سیستم، اتلاف آب در سرانجام انتقال آن به همپا باد کاهش مییابد البته بدلیل اینکه آهنگ انتقال تراکم کمتر است عملکرد این سیستم هم کمتر میباشد. به جهت اشخاصی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همینطور هدایت در گزینه چگونگی استفاده از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما ممکن است می توانید حیاتی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
بهترین جراح ژنیکوماستی در کرمان

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesViagrabuy verified stripe accountMobil Ödeme Bozdurmarekorbetbetboogenco bahisdeneme bonusu veren sitelerPendik EscortBağlama büyüsü