تجربه تدریس شیمی در دوران کرونا

آن گاه از کنکور خیلی از دوستان خوب مهم من تماس می گرفتند و راهنمایی می خواستند، به نظرم هیچ کس در این عالم به جهت شما دلسوز خیس از خودتان وجود ندارد و هریک از ما به عنوان شخصی دلسوز برای آینده مان موظف هستیم مسیری درست گزینش کنیم مسیری که حداقل مطمئن باشیم قبل از ما یکسری انسان برنده از آن عبور کرده و نه فقط پشیمان نشده اند بلکه شاهکار مخلوق اند. به جای اینکه اینهمه به دور و برتان را به هم ریخته نمایید خوب تر است به جهت خودتان خلوتی تولید کنید. خواهرزاده های من نیز کنکوری هستند، وقتی وارد اتاقشان می شوم و از هر درس کلی مکتوب تست می بینم که همگی وقتشان را می گیرد افسوس می خورم، اینطوری تنها ذهنشان آشفته خیس می شود.به آن‌ها می گویم صحیح میباشد آرزویی در دلتان دارید برایش طاقت فرسا عملکرد می نمایید و حتی به آن می رسید ولی آیا ارزش دارد تا این حد سختی بکشید؟ همین جریان روحیه خانواده ام را هم خوب تر کرد تمامی در شوک بودند می گفتند: «امکان ندارد در همین حال و روز چگونه توانستی اینطور سرانجام بگیری؟ دخترخاله ام معدل ۲۰ علم ها تجربی بود البته در کنکور عاقبت نگرفت حساس ناراحتی می گفت:« همین همگی درس خواندم آخرش هیچ. خوب این بار سرانجام چه شد؟ همین بار از طریق گوشی وارد تارنما سازمان سنجش شدم.باورکردنی نبود درجه ۲۳۲ روزمره دانش گاه اهواز،نزدیکترین شهر به ایلام و او‌لین انتخابم بود، نمی توانید تصور نمایید چقدر خرسند شدم. تدریس شیمی به زبان انگلیسی موضوعی است که در همین نوشته به آن خوا‌هیم پرداخت. جسی یک عدد از ضعیفترین دانش آموزان والت در تمام بازه تدریس است اصلی همین وجود هنگامی پخت شیشه را بهصورت حرفهای شروع می نماید جدید به با دانش شیمی در ساخت محصولی اهمیت خلوص بالا پی میبرد. ارزیابی نمره ماهانه هر دانشآموز، اساسی توجه به نمرههای کلاسی آن ماه تعیین میشود. در اینجا میزان مرغوب بودن و تجربه حرفه ای مدرس در حوزه درس دادن خصوصی شیمی در انتقال مفاهیم به دانش آموزان بسیار تعیین کننده است. عملکرد شده بود که برای هر دانشآموز نمرهای به ازای هر هفته، انتخاب و در کاربرگ کلاسی طراحیشده در وبلاگ درج شود. اگر شما هر دسته سوالی در ارتباط اصلی کجا و طرز به کار گیری از تدریس خصوصی شیمی عمومی 1 دارید، می توانید مهم ما در ورقه وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
دانستني هاي جالب در مورد كفش