[ad_1]

تا 28 سپتامبر ، شرکت های تلفنی باید از پذیرفتن ترافیکی که در پایگاه داده میرایی Robocall وجود ندارد – که تأیید می کند تماس از طریق شماره تلفن تماس گیرنده واقعی است – خودداری کنند.

[ad_2]

منبع: router-news.ir

ایندکسر