در مورد روبات ها اقدام کنید – وگرنه ، FCC به شرکت های تلفن هشدار می دهدتا 28 سپتامبر ، شرکت های تلفنی باید از پذیرفتن ترافیکی که در پایگاه داده میرایی Robocall وجود ندارد – که تأیید می کند تماس از طریق شماره تلفن تماس گیرنده واقعی است – خودداری کنند.


منبع: router-news.ir

حتما بخوانید:
13 نکته مهم هنگام خرید مهره مار هندی

دیدگاهتان را بنویسید