عدم اشتغال مدیران به کارهای دولتی

تبصره : بانک مرکزی می تواند هر زمان که صلاح بداند و با اعلام قبلی سه ماه ه نسبت به تغییر و اعلام “حداقل سرمایه” موضوع این ماده اقدام نماید. شرکت­ها از زمان ثبت در اداره ثبت تا دو ماه بعد وقت دارند که جهت تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام کنند. ماده ٢٠ : در صورتی که دراثر زیانهای وا رده ، سرمایه صرافی از حد مقرر در این دستور العمل کمتر شود، صرافی ها مکلفند حداکثر طی مدت سه ماه سرمایه خود را تکمیل نمایند. ماده ۳ – چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بینالمللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی دهد هر یک از متخاصمین مکلفند که لااقل مراتب ذیلرا رعایت نمایند: ۱ – با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخمیا اسارت یا هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچ گونه تبعیضی که ناشی از نژاد. قانون تجارت ترکیه مجموعه ای از مقررات می باشد، که روش های مدیریت و الزامات حسابرسی شرکت را در یک چهارچوب خاص ارائه می دهد.

ثبت سند ضمانتنامه شرکت در مناقصه ماده ٢ عملیات صرافی عبارت است از خرید و فروش ارز اعم از نقدی و یا حواله ای و نیز خرید و فروش مسکوکات طلا ونقره. تبصره ٢ : کلیه صرافی های نوع اول و دوم به جز صراف ی ه ای موضوع ماده پنج این دستورالعمل لازم است در قالب شرکت تضامنی ایجاد شوند . ماده ٢٢ : صرافی ها موظفند در هر روز میزان خرید وف روش ارز را با ذکر نوع و نرخ آنها به انضمام مشخصات کلیه خریداران و فروشندگان، مطابق فر م بانک مرکزی در دفاتر قانونی خود ثبت نمایند. ماده ٢۴ : صرافی ها موظفند نرخ های خریدوفروش ارزها، و سایر اطلاعات مورد نیاز مشتریان را در محل صرافی در معرض دید عموم قرار دهند. تبصره : در صورتی که گزارش های بازرسان بانک مرکزی و بر رسی ها ی این بانک حکایت از اصرار بر ادامه تخلف واحد صرافی ذیر بط داشته باشد و یا تخلفات صرافی موردنظر آشکارا مغایر با مقررات و موازین قانونی موجود باشد و یا دامنه شکایات مشتریان از واحد صرافی مربوط از حد متعارف بالاتر ارزیابی شود ، در این صورت بانک مرکزی می تو اند نسبت به ابطال مجوز “فعالیت” و یا تعلیق فعالیت صرافی مورد نظر از طریق مراجع قانونی اقدام نماید.

حتما بخوانید:
فناوری بلاکچین و کیف پول ارزهای دیجیتالی

٢- صرافی های نوع دوم ، صرافی هایی هستند که علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز به امر نقل و انتقال ارز در چارچوب مقررات ارزی اشتغال می ورزند. ماده ١٣ : صرافی ها موظفند تمامی عملیات خود را براساس قوانین و مقررات موجود و درچارچوب استاندارد های حسابداری مورد تایید سازمان حسابرسی ، ثبت و ضبط نمایند. صرافی که علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز مجاز به عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق موسسات مالی و اعتباری و ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چهارچوب قوانین و مقررات ارزی می باشد. شما باید دو تصویر گذرنامه بر اساس شرایط کانادا ارائه دهید. تبصره : در خصوص سهامداران دارای کمتر از پنج درصد سهام صرافی موسسه اعتباری، احراز شرایط موضوع بندهای 9-5 الی 9-8 این ماده ، الزامی نمی باشد. اقامت گرجستان از طریق ازدواج شامل حال تمام اشخاصی می شود که با تبعه گرجی ازدواج کنند و قانون اقامت از طریق ازدواج در گرجستان با اتباعی که به هر نحوی پناهنده گرجستان هستند، شامل نمی شود.

ماده ١٩ : صرافی ها مجاز به انجام عملیات بانکی م ربوط به اعطای تسهیلات اعتباری و یا دریافت و نگه داری سپرده از مشتریان نمی باشند. بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف تعقیب می بایست تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ی جرم بوده و یا از جرم دریافت شده اند یا حین ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته باشد و یا برای استعمال اختصاص داده شده است را مشخص نماید تا بازگردانده شده و یا ضبط و معدوم گردد. از دیگر موارد در این باره می توان به بررسی وضعیت مالیاتی به منظور تعیین تکلیف بدهی قطعی مالیاتی، اخذ گواهینامه مهارت های انجام عملیات صرافی از مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی برای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل صرافی های تضامنی و صدور گواهی تودیع کامل مبلغ سرمایه توسط بانک ها و مؤسسات اعتبار دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی اشاره کرد. در گام چهارم اجازه نامه تأسیس شرکت تضامنی صرافی توسط بانک مرکزی پس از ارسال تأییدیه هایی که در بالا به آنها اشاره شد و نیز تودیع کامل مبلغ سرمایه نزد یکی از مؤسسات اعتباری ثبت شرکت تجهیزات پزشکی صادر می شود. حداقل سرمایه جهت صرافی های نوع اول پنجاه میلیارد ریال و صرافی های نوع دوم دویست میلیارد ریال تعیین گردیده است که می بایست تماماَ به صورت نقدی نزد بانک مرکزی تودیع گردد.

حتما بخوانید:
What Movie Is - And What it is Not