وی اساسی اشاره به نتیجه های تحقیقی بر روی ۹۵ هزار نفر در فرانسه، تصریح کرد: کسانی که تیزهوشترند و موقعیتها را میسنجند و حوزه‌ محل زندگی آنان قدرت جذب و محافظت آنان را ندارد مسافرت می کنند و همین مهاجران شرایط را تشخیص ارائه می کنند چرا که هوش به معنای اقتدار انطباق و سازش شخص دارای محیط است. وی ادامه داد: درصورتیکه افراد میخواهند هجرت نمایند بایستی از سوی مجاری قانونی، مؤسسات و شرکت ها دارای و مطالعه دقیق وضعیت کشور مقصد این اقدام را انجام بدهند و صرفاً به اقدامات یک مؤسسه داخلی قناعت نکنند و در مراکز اطلاع رسانی کشورهای مقصد دیتاها مهمی نظیر چگونگی پذیرش، مقدار استخدام نیروی کار و اگر هجرت تحصیلی می باشد در تارنما دانشگاههای معتبر مقدار مبالغ یاری هزینه تحصیلی بررسی شود تا اشخاص در گیر زیان و زیان نشوند. امانالله قراییمقدم جامعهشناس در گفتوگو دارای خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در سفر به طور کلی اهمیت دو نوع جابجایی و مسافرت داخلی و خارجی روبرو هستیم، وقتی حیطه یا این که کشوری حیاتی بیکاری و مشکلات معیشتی روبرو می‌شود یا این که مکان گزینه نظر توان جذب و مراقبت شهروندان خود را ندارد موضوع مهاجرت ساخت میشود. وی ادامه داد: نوع دیگری از هجرت غیرقانونی حضور هموطنان در کشورهای ترکیه و عراق است، به دلیل آنکه ورود به همین کشورها بدون دریافت روادید امکانپذیر میباشد و ایرانیان میتوانند در آنان به راحتی رفت وآمد کنند ولی بعضاً شاهد مورد ها تخلف از سوی ایرانیان مقیم همین کشورها هستیم و آن ها به عامل نقض مقررات بازداشت و در حبس هستند، که در این شکل کار را به جهت وزارت خارجه کشورمان بیش از پیش سخت می نمایند چرا که نیاز میباشد در این خصوص رایزنیهایی بشود و حتی همین قبیل رفتارها باعث خدشه به معتبر مملکت میشود. وی اصلی ابراز تأسف از پروسه افزایشی هجرت تصریح میکند: مشکلات یک جامعه در ارتقاء و سرعت سفر افراد دوچندان مؤثر می باشد و در همین شکی وجود ندارد که در صورتی که اشتغال، اقتصاد و امنیت خل وچل در یک مرز و بوم باشد به هیچ وجه شهروندان یک کشور از وطن و زادگاه خود قطع نمیشوند، امروز همین گونه مهاجرتها بلای جان مهاجران شده است، اگر مردمان در رفاه و آرامش باشند به هیچ وجه دشواری مهاجرتهای خطرناک و پرهزینه همچون خانواده سردشتی را به جان نمیخرند. قراییمقدم اظهار میکند: امروز برخلاف سالهای گذشته که فقط اشخاص متخصص مسافرت میکردند اشخاص غیرمتخصص و معمولی هم در هم اکنون هجرت میباشند چرا که مشکلات بیکاری، تورم و کمبود امنیت روانی را عمده حساس می کنند و این افراد مهاجر به امید دستیابی به زندگی آرام و شرایط خوبتر دست به سفر میزنند و خطرات زیادی را به جان میخرند. در اینجا بیشتر به بررسی وب تارنما مهاجرت دلنوشته.

ایندکسر