پیستون خودرو چگونه عمل می کند؟

که بعنوان سطوح آب بند رینگ فشاری (رینگ پیستون) فعالیت می­کنند. حلقه پاک کن (وایپر) یک حلقه پیستون هست که سطحی اریب داشته و در شیار رینگی که فی مابین حلقه فشاری و حلقه روغنی قرار دارد جای می­گیرد. اندازه و چینش رینگ پیستون به طراحی موتور و مواد به فعالیت رفته در سیلندر بستگی دارد. رینگ پیستون فی مابین سیلندر و پیستون قرار داراست و یکی از از مهمترین قطعات خودرو به شمار می رود. موتور شعاعی مثل هر مدل موتور چهار دوران پیستونی ، پیستون ها ، سوپاپ ها و شمع دارااست . ولی به ادله قابلیت و امکان بالای انبساط پیستون های آلومینیومی باید لقی بیشتری در بین این گونه پیستون و سیلندر در حیث گرفته شود. چدن قابلیت و امکان مراقبت صلابت شکلی خویش را ذیل دما، بار و بقیه نیروهای دینامیکی دارا می­باشد. نیروهای بزرگی در حین تغییر و تحول جهت پیستون در حرکت بالا و زیر تولید می شوند. این پیستونها عمدتا در اتومبیل های سواری و سبک به کارگیری میگردد. این حرکت رفت و برگشتی به وسیله میللنگ، به حرکت دورانی تبدیل میشود. به عنوان یک مثال در صورتی که یک لیوان را برگردانید نسبتاً شکل کلی یک پیستون را خواهید دید. شیار رینگ یک تورفتگی بر روی محیط بیرونی همین قطعه است، که برای قرارگیری رینگ تعبیه شده است. رینگ پیستون یک واشر قابل انبساط چاکدار است، که به جهت ساخت آب بند میان پیستون و جداره سیلندر به کار می­رود. فشار ناشی از گازهای احتراق سبب فشرده شدن حلقه به جداره سیلندر شده و به این صورت عایق تولید می­شود. سبب ساز می­شود پیستون حین حرکت درون محفظه سیلندر در مسیر صحیح حرکت کند. در موتور های دو روزگار همین رنگ به شکل قهوه ای شکلاتی میباشد و این مسئله حاکی از ان میباشد که ادغام اکسیژن و سوخت به درستی در محیط احتراق تزریق شده است. کناره های رینگ دو سطح موازی شیار رینگ هستند. حلقه فشاری رینیگی می باشد که در بالا ترین شیار حلقه نسبت به سر پیستون قرار می­گیرد. سطح بازه زمانی بعضا دامن ها به جور ای برش خورده هست . پیستون قطعه ای است استوانه ای صورت که درداخل سیلندر اساسی اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت وبرگشتی دارد. اشکال متمایز از تاج در موتورهای تولیدی وجود داراست ، البته طبق معمول تاج صاف ، گنبدی یا روکش دار خواهد بود. سوراخ گژن پین سوراخی سرتاسری هست که در دو طرف جانبی سر پیستون امتداد دارد. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها بیشتر در آیتم پیستون و میل لنگ لطفا به تماشا از وب سایت ما.

حتما بخوانید:
لیست جدید سایت ها