به پیستون دارای قطر بیش از میزان استاندارد پیستون اورسایز و به پیستون اهمیت قطر کوچکتر پیستون آندرسایز می گویند. این ایراد به طور معمول از لوله اگزوز خود را نشان می دهد. در موتور های دو زمانه این رنگ به شکل قهوه ای شکلاتی است و این مسئله حاکی از ان هست که مخلوط اکسیژن و سوخت به صدق در محیط احتراق قیمت پیستون ژاپنی پراید تزریق شده است. فنر میله پیچی: این مدل فنر میلههایی از جنس فولاد و L شکل میباشد و قابلیت و امکان پیچش دارد. علاوه بر این اجزا، قطعاتی نظیر میله الصاقی، میله پن هارد، بازوی کنترل، بازوی خمیده، بازوی دنبالهدار، بازوی پیتمن، بازوی دستور اکسل و فرمانروا پین هم در بعضی از خودروها بهعنوان اجزای سیستم پیستون 125 تعلیق وجود دارد. پیستون ماشین در موتور خودروها یک عضو مضاعف حیاتی می باشد که در موتور های متفاوت رخ های متفاوتی هم دارد . پیستون دیزل ژنراتور قطعه ای استوانه ای صورت در موتور است، و بر اثر نیروهای حاصله از فرآیند احتراق در درون گوشه و کنار سیلندر حرکت رفت و برگشتی انجام می­دهد. رینگ ها در یک نقطه بریدگی دارند در سرانجام می توان آن ها را برای کارگزاشتن روی پیستون باز کرده و آنگاه در هنگام قرار دادن پیستون در سیلندر آن ها را جمع کرد. بخش اعظم خودروهای سواری ریز موتورهای ۴ سیلندر خطی دارند. همین قطعه که عمل رفت و رجوع و برگشت را باطن سیلندر موتور انجام میدهد، سبب ساز به حجمی ادغام سوخت و هوا می‌شود و این ادغام را برای فرآیند احتراق فراهم میسازد. فنر تخت یا برگی: این گونه فنر یکی از قدیمیترین مدلها محسوب می‌شود و از یک یا این که یک‌سری شمش ساخته شده است. در این پیستون ها، ممکن می باشد اتاق احتراق بر روی سر پیستون باشد. در همین وضعیت خودرو به طور پیوسته دود می دهد! عدم تعویض به موقع روغن موتور منجر اشباع شدن روغن از کربن و باقی گذاشتن رسوبات کربنی بر بر روی قطعات موتور می گردد. به جهت از بین بردن این مشکل یعنی ساخت مخلوط سوخت و هوای فشرده و خودداری از گیرکردن پیستون داخل سیلندر ، قطر پیستون را تا آنجا که به بدنه سیلندر گیر نکند بزرگ صحیح می کنند و برای تولید ترکیب فشرده سوخت و هوا از حلقه های ظرافت در دیواره پیستون استفاده می کنند.

ایندکسر