به نحوی که فیلر حساس نیرویی در میان 20 تا 35 نیوتن از در میان سیلندر و پیستون بیرون گردد. اضطراری به تفسیر هست که هنگام کارگزاری این حلقه می بایست به توجه به کلمه ها حک شده بر روی آن توجه کرد به نحوی که چنانچه کلمه UP یا این که TOP ملاحظه گردید باید آن سمت از رینگ به سمت بالا قرار گیرد و همچنین به تراز مدت زمان رینگ نیز باید اعتنا داشت به صورتیکه چنانچه پله داخلی داشت، سمت پله دار بایستی به سمت بالا قرار گیرد. در همین شرایط شیار رینگ پیستون شیبدار بوده ولی حلقه اهمیت جهت خاصی برای کارگزاشتن نمودن نبوده و می اقتدار به شکل دلخواه آنرا کارگزاری کرد . در همین وضعیت در کورس چگالی فشار گاز در اکنون حجمی به پله داخلی نیرو اعمال کرده و سبب ساز می شود که حلقه مهم نیروی بیشتری به جداره سیلندر چسبیده و عمل آب بندی را بهتر انجام می دهد. کالا بکار رفته در ایجاد اشکال پیستون اتومبیل باعث کارایی خوب تر و عملکرد فراوان موثری در آن خواهد شد؛ زیرا همین قطعه در دمای زیادی قرار گرفته و در موقعیت سختی به عمل خود ادامه می دهد. پیستون (Piston) قطعه ای تقریباً استوانه ای شکل می باشد که باطن سیلندر حرکت رفت و برگشتی انجام می دهد. پیستون های بیضی رخ که به جهت دوری از چسپیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته می شود دارای ابعاد خاصی طرح می گردد.به طوری که در رخ 7 دیده می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار دارد به اندازه006/0 اینچ یا 15/0 میلیمتر از قطر دیگر کوچکتر هست و قطر پیستون در بر روی محور 45 سکو ای نسبت به محور 003.0 اینچ یا 075/0 میلیمتر کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون است. پیستون از آلیاژ آلومینیوم ساخته می شود (آلیاژ آلومینیوم مخلوطی از آلومینیوم و فلز های دیگر است)،زیرا فلز سبکی است.وزن هر پیستون در حدود 450/0 کیلو گرم (1پوند)است.دامنه یا قسمت ذیل پیستون را می تراشند تا هم وزن آن کاهش یابد و نیز جا برای وزنه های تعادل میل لنگ گشوده شود. 5 ـ وجود رینگهای فولادی در بدنه پیستون : که مانع رخنه گرمای بالای پیستون به نصیب پایین میشود. رینگ روغني كه در قسمت تحت پیستون قرار مي گیرد,وظیفه عده آوري روغن هاي اضافي از روي مرحله بوش را دارد. غالبا در جداره ( دیواره ) پیستون ها ، سه شیار ساخت می نمایند و سه رینگ پیستون داخل این شیارها می اندازند؛ ولی علت این فعالیت چیست؟ در این رخ رینگ حساس نیروی بیشتری به جداره سیلندر چسبیده و از خروج سوخت و هوای فشرده خودداری می کند. باید توجه نمود که حلقه بایستی به راحتی در شیار رینگ پیستون قرار گرفته و جای حرکت داشته باشد. شیارهایي نیز بر روي گوشه و کنار پیستون تعبیه مي شود كه محل قرارگیري رینگ ها مي باشد.در صورتیكه اندازه همین شیارها بیش از حد داده شده در اطالاعات فنی دستگاه باشد پیستون باید صد رد صد تعویض گردد. مهم دقت به رخ پایین سمت چپ، ملاحظه می شود که در زمان بالا رفتن پیستون یه خرده گاز متراکم شده دربین رینگ و پیستون قرار گرفته و سبب ساز باز شدن رینگ پیستون می گردد. در خودروهایی که سیستم تایمینگ و سوپاپ آنها متغیر می باشد ( در بخش تایمینگ به توضیح آن پرداخته ایم ) به جهت دوری از بازخورد سوپاپ ها به پیستون ، شیارهایی بر مطابق صورت سوپاپ در پیستون ساخت کرده اند تا اگر سوپاپ در هنگام بالا بودن پیستون ، پایین بود ، کلیدی پیستون بازخورد نکند. هنگامی تسمه تایم ببرد، ریتم گشوده و بسته شدن سوپاپ ها بهم میریزد و چنانچه به دور موتور بالا باشد، بسته به طراحی موتور به احتمال فراوان سوپاپ اهمیت سطح رویی پیستون بازخورد می کند و غیر از شکسته شدن خود سوپاپ منجر آسیب دیدن پیستون هم میشود. در همین وضعیت پیستون از یکسری محل به طور عمودی و از بدور تا دورش مبتلا گرفتگی و گیر کردن در درون سیلندر شده است . قطر پیستون های موتور اتومبیل میان 76 تا 122 میلی متر (3 تا 4 اینچ) تغییر و تحول می کند. رینگهای روغنی دهانهدار هستند که این دهانه به تهیه و تنظیم قطر آنان حیاتی قطر پیستون و piston 62mm berapa cc سیلندر کمک میکند. قطر پیستون طوری در نظر گرفته میشود که نسبت به سیلندر لقی واجب را داشته باشد و به راحتی در آن حرکت کند. حلقه پیستون برای خودداری از خروج سوخت و هوای فشرده در دوران حجمی و گاز محترق شده در زمانه احتراق از بین سیلندر و پیستون از رینگ به تیتر استدلال آب بندی کننده استفاده می شود. در هنگام پایین آمدن پیستون، فشار گاز درحال کمتر بوده و نیروی رینگ به تنهایی عمل آب بندی را انجام می دهد. لهجه اساسی زومیت پارسی است؛ لطفا در هنگام ارسال مطالب از لهجه فارسی استعمال کنید. فرض نمایید ورزشکاری، مسافت ۳۶۰ متر را در مدت زمانه ۶۰ ثانیه پیموده است؛ در همین شرایط تندی او بشکل پایین پیستون لیفان x60 نظارت میٰشود. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها فراوان بیشتر در مورد پیستون گوتزه لطفا به مشاهده از وب تارنما ما.

ایندکسر