کتاب «اعتراض می کنم» ارائه شد.با عنوان «اعتراض» کتاب پرتکرارترین سوالات این روزهای دانشجویان پیرامون حجاب، عفاف و حقوق زن در اسلام را به صورت رسمی تقدیم کرد.

این کتاب توسط دفتر آموزش و تولید محتوا اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان تهیه و تنظیم شده است.

حتما بخوانید:
عیب یابی و تعمیر پکیج بوتان مدل اپتیما اوستا پکیج اوستا پکیج تعمیر پکیج در تهران

دیدگاهتان را بنویسید